Cheat day

28.9.2017

Cheat day je označení pro den, který můžeme sníst cokoli chceme, v jakémkoli množství a v jakýchkoli kombinacích. Tedy alespoň takto k tomuto dni přistupuje řada těch, kteří si, ať už z jakýchkoli důvodů, odepírají příjem některých potravin. Cheat day využívá mnoho dietářů, vytrvalostních a silových sportovců, lidi s řízeným stravovacím režimem a především ti, kteří cvičí „pro zrcadlo“ (kulturisti apod.). Řízený stravovací režim může být psychicky i fyzicky náročný a cheat day je odměnou za jeho dodržení nebo možný útěk od stravovacího stereotypu. Cheat day je také velmi osvobozující pro vášnivé milovníky jídla. Lze jej také uplatnit v době, kdy cítíme, že organizmu chybí energie a jednorázový nadměrný příjem ji může doplnit.

Cheat day je skutečně chápán jako den svobodného příjmu potravin, ať se bavíme o množství či kombinacích. Ne zřídka končí neomezené konzumovaní zvracením či trávícími obtížemi. Ano, je to extrém, ale ne ojedinělý. U jedinců s citlivým trávícím systémem nebo trávícími obtížemi se cheat day nedoporučuje. Nadměrná konzumace potravin by mohla mít za následek několika denní srovnávání trávícího systému a tedy ohrožení aktuální formy.

Otázka, jaká pravidla dodržovat při cheat day, je nepodstatná. Tento den je tady právě proto, aby se žádná pravidla nedodržovala. Právě proto, je tento den tolik oblíbený. Pokud se budeme bavit o působení na organizmus. Různé zdroje se shodují, že jednodenní nadměrný příjem potravin nastartuje metabolismus a tělo bude v následujících dnech po cheat day pálit ještě více tuku. A co tedy znamená nadměrný příjem energie a kdy už je příjem za hranicí nadměrnosti? To je hodně individuální, záleží na mnoha faktorech, především na znalosti vlastního těla a somatotypu, potravinové snesitelnosti a rychlosti trávení. Fakt je ten, že pokud cheat day zařazujeme na základě dodání energie organizmu, pak bychom mohli být v konzumaci potravin zdrženliví, protože nadměrný příjem potravin spíše organizmus zatíží a unaví.

Cheat day trvá jeden den a potom se opět vracíme ke kontrolovanému stravovacímu režimu. Četnost cheat days je opět individuální a záleží na somatotypu a aktuální formě. Obecně lze říci, že čím méně podkožního tuku máme, tím častěji cheat day můžeme do stravovacího režimu zařadit. Různé zdroje se shodují na opakování cheat day jednou za 14 dní. Příkladně u somatotypu ekto-mezomorf, mezo-ektomorf jednou za 5-7 dní. Aktuální formu si udržíme nebo ještě vylepšíme. Pro častější přerušení diety můžeme zařadit cheat meal, ale opět záleží na více faktorech (kolik času zbývá do soutěže, jak jsme psychicky s dietou srovnaní apod.). Hlavní roli během kontrolovaného stravovacího režimu hraje psychické srovnání a vhodně zvolený dietní režim v rámci tréninkového zatížení a schopnost adaptace organizmu. Cheat day není nutný, je pouze možnou volbou.

Reffed day  a cheat day mají oba uplatnění v dietním režimu. Ale je mezi nimi značný rozdíl. Cheat day je bez omezení a neřízený, refeed day je řízený proces a je obecně méně známý než cheat day. Refeed day využívají ti, kteří chtějí pálit tuky efektivněji a rychleji nebo se dostali do bodu stagnace tukového úbytku. Můžeme se dočíst o navýšení cca 30% sacharidů z komplexních zdrojů (brambory, rýže, batáty, těstoviny, quinoa). Některé zdroje uvádí snížení příjmu bílkovin (o 10-20%) a snížení příjmu tuků na minimum. Přesné nastavení opět vyžaduje znalost vlastního organizmu a somatotypu. Obecně lze říci, že  hlavní roli má navýšení příjmu komplexních sacharidů. Doporučení pro reffed day uvádí zvolit jej v day off, neboť hlavní myšlenkou je doplnění energie a nastartování pálení tuků. Jedná se o jeden den navýšení příjmu sacharidů s četností 1 krát za 14 dní, případně jednou za týden. Zařazení reffed day v dietním režimu může pomoci opět nastartovat pálení podkožního tuku v období stagnace a urychlit tak postup k výsledné formě.