Effective WAY

 

Mgr. Tina Dobrovolská     Mgr. Milan Merva

V oblasti „zdravého životního stylu“ pracujeme již několik let. Já se specializuji na tréninkovou přípravu amatérských i vrcholových sportovců a moje žena se zabývá výživou v mnoha oblastech (výživou dětí, sportovců, či specifickou výživou pro různá zdravotní omezení).

Po několikaleté praxi a prostudování mnoha publikací řešících oblast „správného či zdravého“ stravování, tréninkové přípravy a „zdravého“ životního stylu“ chápeme, že jednoznačné konstatování, co je pro lidi obecně tím nejlepším stravovacím či tréninkovým doporučením, nemusí být trefným řešením. Vždyť existuje nespočetné množství „správných“ návrhů řešení jak žít „zdravě“, „zdravě“ se stravovat, jak přibrat nebo zhubnout a lidé mohou být rozdílnými informacemi zmateni natolik, že stále v této oblasti tápou.

Už samotný pojem „zdravý“ životní styl může být pouhou frází. Co je „zdravé“ pro jednoho, nemusí být „zdravé“ pro druhého. Proto individualizujeme přístup ke každému klientovi, aby byl jeho životní styl nastavený na míru. A to jak v oblasti optimálního pohybového nastavení, tak v oblasti optimálního doplňování živin do organizmu, s přihlédnutím k celkovému životnímu stylu a požadavkům klienta.

Výhodou spolupráce je, že klientovi nepřikazujeme, co má jíst, či jak trénovat, ale vedeme ho a objevujeme společně balance a možnosti pro něho nejpřijatelnější.